welkom → rituelen → spirituele werken english | français | nederlands | portuguêsRituelenspirituele werken

Concentração (meditatie)

Cura (genezing)

Hinário (hymnenboek)

Santa Missa (heilige mis)Spirituele Werken

De Santo Daime rituelen zijn een grote hulp in het proces van de persoonlijke zuivering. De Daime zuivert de oude identiteit, de hardheid van het ego, psychische storingen en spirituele obstakels, en hiermee de wortels van de lichamelijke ziektes. Door te werken aan lichaam en geest, kunnen deelnemers groeien naar een hoger spiritueel bewustzijn. In de geschiedenis van de religie zijn meerdere rituelen ontwikkeld voor specifieke doelstellingen. De bekendste rituelen zijn de 'Concentração', de 'Cura', het 'Hinário' en de 'Santa Missa'. Alle rituelen hebben een precieze structuur, zoals ontvangen door Mestre Irineu. De basis wordt gevormd door het zingen van hymnes, waarin de levenslessen worden doorgegeven met de uiting van een diepe liefde voor de Goddelijke Entiteiten, zoals gemanifesteerd in de natuur. Het dansen in sommige rituelen speelt een grote rol in het opwekken van een spirituele stroming tussen de deelnemers, waarmee hen kracht en bescherming wordt gegeven.Concentração

De 'Concentração' (meditatie) is het eerste ritueel zoals onthuld door Mestre Irineu. Het wordt elke 15e en 30e dag van de maand gehouden en duurt ongeveer vijf uur. Essentieel is een groepsmeditatie, waarbij elke deelnemer de gelegenheid krijgt om 'één' te worden met de Daime. De persoonlijke ruimte die hiermee wordt geboden maakt de Concentração een toegankelijk ritueel.


Cura

De 'Cura' (genezing) kan een paar keer per maand plaatsvinden en duurt ongeveer vijf uur. In de hymnes worden spirituele entiteiten opgeroepen om diegenen te helpen die het nodig hebben. Gezien de Santo Daime religie een syncretisme is, hebben deze entiteiten verschillende oorsprongen: God de Vader, de Heilige Moeder, Jezus Christus, engels en de aartsengelen, de hemelse constellaties, de natuurkrachten, maar ook spirituele entiteiten uit het regenwoud en entiteiten uit Afrika.


Hinário

Een 'Hinário' (verzameling van hymnes) wordt gezongen en gedanst op de belangrijke dagen van de de Daimistische Kalender, en kan meer dan twaalf uur duren. Deze dagen zijn afkomstig uit de Christelijke tradities, aangevuld met dagen uit de geschiedenis van de Santo Daime. Veel feestdagen zijn geconcentreerd rond de maanden juni en december, waardoor deze periodes ook wel het Zomer- en Winterfestival worden genoemd. De Hinários die worden gezongen, zijn die van de spirituele leiders van de doctrine. De 'fardados' (deelnemers in uniform) dragen voor de speciale gelegenheid hun 'farda branca' (wit uniform).


Santa Missa

De 'Santa Missa' (heilige mis) van Mestre Irineu wordt gezongen ter ere van de broeders en zusters die terug zijn gekeerd naar de spirituele wereld, Het ritueel is opgebouwd uit vele gebeden en trage hymnes, en duurt ongeveer twee uur. De Missa wordt altijd gehouden op de eerste maandag van de maand, als ook op dagen waarop een spirituele leider van de doctrine is heengegaan.Kerken

De kerken van de Santo Daime zijn meestal van hexagonale vorm. In het midden van de ruimte bevindt zich een hexagonale of stervormige tafel, waar zes vakken omheen zijn gevormd. Deze vakken, drie voor de vrouwen en drie voor de mannen, representeren de generaties die aanwezig zijn in de gemeenschap. Zo houden de vrouwelijke en mannelijke energieën elkaar in evenwicht gedurende het ritueel. De deelnemers zitten, staan of dansen rond de tafel, afhankelijk van het ritueel. De plaatsen rond de tafel zijn in principe gereserveerd voor de 'comandante' (commandant) en de muzikanten.

Zicht op de buitenkant van de kerk van Céu do Juruá (2003).
Het interieur van de kerk, versierd voor het Festival (2003).Fardado's

Iedereen kan ervoor kiezen om 'fardado' (in uniform) te worden als zij of hij er klaar voor is. Dit betekent dat een deelnemer zich toewijdt aan de religie, een persoonlijke beslissing die tijdens een ritueel wordt bezegeld met het verkrijgen van een kleine, metalen ster, versierd met de symbolen van de adelaar en de maan. die de persoon op het uniform zal dragen in alle toekomstige rituelen. Vrouwen en mannen die fardado zijn dragen speciale kleding, waarmee tijdens de rituelen een visuele harmonie wordt verkregen.

Het basis uniform wordt 'farda azul' (blauw uniform) genoemd, en wordt gedragen tijdens de meeste rituelen. De vrouwen dragen een blauwe rok, een witte bloes en een blauwe strik, terwijl de mannen gekleed gaan in een blauwe broek, een wit hemd en een blauwe das.

Het feest uniform heet 'farda branca' (wit uniform), en wordt gedragen tijdens de Hinários. De vrouwen dragen een witte rok, een witte bloes met groene ornamenten, en een kroontje, terwijl de mannen een witte broek met twee groene strepen aan weerszijden, een wit hemd, een witte jas en een blauwe das dragen.